MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Vračanje nekdanje podobe Stržena na Cerkniškem jezeru

foto: Dejvid Tratnik

S 1. avgustom smo na Cerkniškem jezeru končno začeli eno najpomembnejših naravovarstvenih akcij evropskega projekta KRAS.RE.VITA. Že 15. julija, so delavci podjetji Godina d.o.o in NG nizke gradnje d.o.o , ki sta bili za to izbrani na javnem razpisu, začeli urejati in utrjevati dostopno pot pod vasjo Gorenje Jezero. Ta pot vodi do območja Belega brega, kjer je začela Strženova struga v dolžini 2,5 km dobivati svojo izvirno podobo. In kakšen je poglavitni namen obnove? Z obnovo bomo strugi vrnili njen naravni potek in s tem dosegli, da se bo voda v sušnem obdobju dlje zadrževala v strugi. Posledično se bo okrepila samočistilna sposobnost vodotoka, izboljšale pa se bodo tudi življenjske razmere za vodne ptice, ribe in dvoživke Cerkniškega jezera.