MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Drugi sestanek projektnega odbora

foto: arhiv NRP

27. februarja je na sedežu Notranjskega parka potekal drugi oziroma za nekatere novo zaposlene uvodni sestanek projektnega odbora. Poleg predstavnikov Občine Postojna in Zavoda Znanje - OE Notranjski muzej, so se sestanka udeležili še preostali partnerji: Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave OE Nova gorica in OE Ljubljana, DOPPS - BirdLife Slovenia ter Občina Logatec.

Projektni odbor se bo v naslednjih 3 letih sestajal najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi tudi pogosteje.