MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Javni poziv - Finančne spodbude za naravi prijazno kmetovanje na Planinskem polju

foto: Barbara B. Skaberne

Kmetovanje ni potrebno le za pridelavo hrane za človeka, temveč tudi za ohranjanje velike pestrosti travniških in barjanskih rastlinskih in živalskih vrst. Tako kmetovanje mora biti seveda nekoliko prilagojeno, za kar lahko tisti, ki gospodari na tak način, pridobi dodatne finančne vzpodbude.

V okviru projekta KRAS.RE.VITA je Občina Postojna zato pripravila Javni poziv za pogodbena in skrbniška varstva za gospodarjenje na Planinskem polju.

Podpisnik pogodbe se obveže, da bo izvajal za potrebe varstva določene aktivnosti, druge pa prilagodil ali opustil.

- Če ste lastnik zemljišč, pride za vas v poštev sklenitev pogodbe o varstvu,
- če niste lastnik zemljišč, pa lahko sklenete pogodba o skrbništvu.


Rok za oddajo vloge je 6. maj 2019.

Več informacij na Občini Postojna.


Naj razložimo še na bolj uraden način:
Za uresničevanje varstvenih in razvojnih usmeritev ter varstvenih režimov so v Zakonu o ohranjanju narave predvideni različni ukrepi varstva narave. Med neposrednimi ukrepi je tudi ukrep pogodbenega varstva in skrbništva. Gre za pozitivni ukrep varstva, pri katerem se pogodba sklene z lastnikom zemljišča znotraj območij Natura 2000, ki so življenjski prostor Natura vrst oziroma so površine Natura habitatnih tipov (pogodba o varstvu) ali s fizično ali pravno osebo, ki ni lastnik zemljišča (pogodba o skrbništvu). Podpisnik pogodbe se obveže, da bo izvajal naloge varstva ali pa bo opustil določene aktivnosti.