MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Koscu prijazna košnja na Planinskem polju

foto: Nina Doles in Tanja V. Jagunić

VZDRŽEVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA PLANINSKEM POLJU

V petek, 16. avgusta je bila prvič izvedena košnja zemljišč na Planinskem polju, ki jih je v okviru projekta KRAS.RE.VITA odkupila Občina Postojna. Izbrani zunanji izvajalec je travnike pokosil na travniškim pticam prijazen način, katerih značilni predstavnik je kosec (Crex crex).

Ugodne vremenske razmere so košnjo omogočile tudi lastnikom zemljišč, ki so pristopili k projektni aktivnosti pogodbenih oziroma skrbniških varstev.

Pozna košnja (po 15. avgustu) omogoča koscu vzgojo dveh legel v eni razmnoževalni sezoni. Prvo leglo te ptice oblikujejo od sredine maja do začetka junija, drugo pa v mesecu juliju. Prilagojen način košnje od sredine travnika navzven omogoča pticam in drugim živalskim vrstam veliko večje možnosti za preživetje, saj jim omogoča varen pobeg pred kosilnico. Košnja hkrati preprečuje zaraščanje površin z lesnimi vrstami.

2019 8 30 Kosnja prijazna kosci Shema L.Bozic
L. Božič et al.: KOSEC, varuh vlažnih travnikov. Ljubljana, DOPPS, 2007

Pokošena trava je na zemljiščih pred spravilom odležala tri dni. S tem travniškim nevretenčarjem (npr. kobilicam, pajkom, hroščem,…) povečamo možnost preživetja, saj se pred spravilom mrve umaknejo s pokošenega dela travnika. Prav tako se s pokošenih rastlin usuje več semen, kar ohranja dobro stanje travnika.

Člani projektne ekipe smo izvajanje aktivnosti budno spremljali na terenu in aktivno sodelovali tako s podpisniki pogodbenih in skrbniških varstev kot z izvajalcem košnje občinskih parcel.