MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Ni vode, ni pupkov

foto: Barbara B. Skaberne

V vodni kotanji v Pocinovem lazu (nekateri mu rečejo Pucinov laz) že cel april ni vode. V tem času si veliki pupki običajno tudi na Notranjskem že najdejo za razmnoževanje primerno vodno telo. Znano je, da se pupki vsako leto vračajo tja, kjer so se izlegli. Si bodo poiskali kakšno drugo vodo?

Na ožjem območju Cerkniškega jezera v času suše skoraj ni stoječih voda brez rib. Kadar je dovolj vode, najdemo velike pupke le še v Godeševem lazu, a tudi ta je bil aprila suh. V skrajni sili bi morda v ponikalnici Stržen našli kakšen zatok, zalivček, kjer voda bolj ali manj miruje in jo spomladansko sonce lahko dovolj segreje. Morda bi tam rasle tudi nežne vodne rastline, v katerih liste samica zavije svoja jajčeca. A težko bi se v Strženu izognili ribam, ki se hranijo tudi z njihovimi jajčeci in ličinkami, zaradi česar bi bilo njihovo razmnoževanje neuspešno.

Drugih možnosti pa skoraj ni več. Tudi, če se bosta Pocinov in Godešev laz v maju napolnila z vodo, je vprašanje, če morda letos za razmnoževanje velikih pupkov ni že prepozno.

Terenska opazovanja in analize vodostaja kažejo, da je kraška talna voda pod vrtačo neposredno povezana s kraškim poljem v bližini. Voda v vrtači presahne, ko vodostaj jezera na merilni postaji Dolenje Jezero pade pod 220 cm, pri višjih vodostajih se voda v vrtači razlije na nekaj 10 m2 površine. Nekaj metrov globoka kraška vrtača z vodno kotanjo na jasi sredi gozda je zaradi svoje izjemne hidrologije in geomorfologije prepoznana kot naravna vrednota lokalnega pomena. Ob enem pa je, kot ste že lahko uganili, pomembna tudi kot življenjski prostor ogrožene vrste dvoživke – velikega pupka, ki od pomladi do poletja preživi v vodi, kjer se razmnožuje, ostali del leta pa na kopnem, kjer tudi prezimuje.

V okviru projekta KRAS.RE.VITA, ki ga sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija, smo Pucinov laz, ki je bil že precej zaraščen, obnovili. S tem smo velikemu pupku ob normalnih vodnih razmerah zagotovili boljše življenjske pogoje in poudarili vrtačo tudi kot naravno vrednoto. Upamo, da se bodo pupki ob obilnejših padavinah tudi letos vrnili v Pocinov laz.