MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Notranjski park je eden od šestih zmagovalcev slovenske nagrade Natura 2000

foto: Ljubo Vukelič

Notranjski regijski park je s prijavo "Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena" po mnenju strokovne žirije zmagovalec v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000. Na prvi postaji turneje slovenske nagrade Natura 2000 v novem Centru za obiskovalce Cerkniško jezero sta nagrado prevzela direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjed in župan Občine Cerknica Marko Rupar.

Slovenska nagrada Natura 2000 ob 18-letnici Nature 2000 v Sloveniji nagrajuje dobre prakse upravljanja z območji Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. Osemčlanska strokovna žirija je ocenjevala 21 prijav v petih kategorijah, med katerimi se je 16 prijav uvrstilo v finalni izbor. Podelitev slovenske nagrade Natura 2000 šestim zmagovalcem poteka na enomesečni turneji po Sloveniji. Vsi zmagovalci bodo znani do sredine novembra.

Plaketo slovenske nagrade Natura 2000 je Notranjskemu regijskemu parku podelila vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) na Ministrstvu za okolje in prostor Maja Cipot: "Natura 2000 tudi s programom LIFE že 30 let varuje naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena. Z nagrado želimo izpostaviti dobre prakse organizacij in projektov za upravljanje območij Nature 2000 v Sloveniji z dolgoročnimi učinki. Notranjski regijski park je s celovitim pristopom upravljanja dveh območij Nature 2000 izvedel izjemno delo, ki prispeva tako k ciljem varstva narave kot tudi omogoča pristna doživetja za obiskovalce."

Direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjed je ob podelitvi povedal: "Iskreno bi se rad zahvalil najprej ekipi sodelavcev KRAS.RE.VITA in LIFE STRŽEN, ki se je izkazala kot spreten, kreativen in učinkovit tim. Taki projekti so pač timsko delo. Hvala županu za nenehno podporo in domačinom za razumevanje ter zelo pomembne podatke. Pri teh projektih ne gre le za renaturacijo Stržena, pač pa celovit pristop k upravljanju Cerkniškega jezera. Projekti so jezerskemu ekosistemu prinesli vodo, domačinom in obiskovalcem urejeno infrastrukturo za obisk, vsem, ki so jezero proučevali in ga ohranjali pa spomenik - Center za obiskovalce. Zelo sem vesel, da je tak projekt kot izstopajočega prepoznala tudi strokovna žirija slovenske nagrade Natura 2000. Tako ohranjam upanje, da v varstvu narave stvari razumemo enako."

FOTO LJUBO VUKELIC