MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Občina Postojna zaključuje z odkupi na Planinskem polju

foto: Priprava zemljevida - Nina Doles (ZZP)

Občina Postojna je uspešno izpeljala postopke za odkup 21,65 hektarjev zemljišč, zadnji fazi odkupa pa je še 3,45 ha. Na vseh 25,1 odkupljenih hektarjih bo Občina Postojna zagotovila izvajanje prilagojenih kmetijskih praks (brez gnojenja in s pozno košnjo enkrat letno), s čimer bo izboljšala stanje izbranih življenjskih prostorov kot so travniki s prevladujočo modro stožko in bazična nizka barja.

Prav tako bo na ta način vzpostavljen primeren življenjski prostor za travniško morsko čebulico, pisano penico in kosca.

Skupno je bil na Planinskem polju predviden odkup 22,76 hektarjev površin, uspelo pa nam jih bo odkupiti 25,1 ha, Menimo namreč, da je odkup kmetijskih zemljišč, kar omogoča primerno gospodarjenje z njimi, ena pomembnejših aktivnosti projekta KRAS.RE.VITA, neposredno povezanih z varstvom narave.