MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Obisk študentov arhitekture z ljubljanske fakultete

foto: Renata Gutnik

V sredo, 22.2.2022 so Planino obiskali študentje 4. letnika ljubljanske Fakultete za arhitekturo, pod vodstvom arhitektke in prof. Maruše Zorec in asistenta doc. Uroša Rustja.

Obiska so se udeležili v velikem številu, kar dokazuje interes bodočih arhitektov, ki bodo proučevali prostorsko urejanje Planinskega polja kot celote, njegove identitete, javnega prostora in bivanja v kraju.

2022 05 09 OBISK STUDENTOV ARHITEKTURE na PP

Pri Ravbarjevem stolpu, kjer poteka obnova v okviru projekta KRAS.RE.VITA, so jih sprejeli predstavnica Občine Postojna, Tanja V. Jagunić, ki jim je zaželela dobrodošlico in poudarila kako pomembno sta nenehno sodelovanje in kompromis ključnih akterjev pri sami obnovi. Priznani postojnski arhitekt Tomaž Biščak jim je predstavil koncept projektiranja Ravbarjevega stolpa, predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine, dr. Alenka Di Battista in Žiga Žgur pa sta izpostavila najzanimivejše arhitekturne elemente stolpa in ostanke zidov gradu in kamnitih struktur, ki so se pri arheoloških izkopavanjih odkrili konec lanskega leta. Ta arheološka odkritja so začasno ustavila obnovitvena dela in bila vzrok za ponovno projektiranje dostopa do stolpa, zaradi česar se bo obnova podaljšala do zgodnje jeseni.  

Sledil je ogled ruševin gradu Haasberg, kjer so jih sprejeli predstavniki društva Škratovka, ga. Tatjana in g. Marko Milavec ter g. Silvo Čuk. V Planini so si ogledali tudi cerkev sv. Marjete. Obisk so zaključili z ogledom Predjamskega gradu.

Verjamemo, da so študentje začutili prostor in da bodo prišli do zanimivih zaključkov o neizkoriščenem potencialu in možnostih, ki jih za razvoj odpira premišljeno oblikovanje. Delo bodo nadaljevali po skupinah, kjer se bodo ukvarjali z Ravbarjevim stolpom, ruševinami gradu Haasberg, cerkvijo sv. Marjete v Planini in Planinskim poljem kot celoto. Nadejamo se, da bodo rezultati v prihodnje predstavljeni na razstavi, saj bi jih Občina Postojna z veseljem podprla pri postavitvi le-te.