MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Odkup zemljišč na Cerkniškem jezeru

foto: Jošt Stergaršek

Prav tako kot na Planinskem polju (več v prejšnji novici) je ena od aktivnosti projekta KRAS.RE.VITA tudi odkup kmetijskih zemljišč na Cerkniškem jezeru. V okviru projekta je bil predviden odkup 79 ha: do konca julija 2019 je Notranjski park odkupil 77,83 ha, še okoli 4 ha pa so v postopku odkupa. S skupaj skoraj 82 ha bomo več kot izpolnil projektne obveznosti.

Na ta način bo Notranjski park povečal površine, na katerih bo pelo vedno več koscev in kjer se bodo bohotile rastline vlažnih travnikov.

Za razliko od Planinskega polja, kjer glavno grožnjo preživetju redkih in ogroženih vrst predstavlja vedno bolj intenzivno kmetovanje (gnojenje, košnja večkrat letno), se na Cerkniškem jezeru gospodarjenje opušča. To vodi v zaraščanje površin, ki so jih včasih kmetje redno kosili. Posledica zaraščanja je zmanjševanje življenjskih prostorov rastlin in živali, ki so vezane na travnike.