MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Plavamo!

foto: Izak Hribar Meden

Letošnje poletje je hudo bogato s padavinami. Konec julija smo sklicali sestanek z izvajalci renaturacije na Belem bregu in bili prepričani, da bomo letos dokončali izkop stare struge Stržena na Belem bregu in zasuli kanal. Pa trenutno nič ne kaže, da bo temu res tako.

Vodostaj Stržena na Gorenjem Jezeru se je v treh dneh (s 1.8. do 4.8.2020) z 52 cm, ki bi omogočil nadaljevanje zemeljskih del, dvignil za več kot 1,5 m na 203 cm. Sedaj se priporočamo slivniškim coprnicam za daljše obdobje brez padavin.

To pa ni edina aktivnost, pri kateri nam je voda zagodla. Tudi obnova zemljišč, ki smo jih odkupili v okviru projekta KrasReVita in ležijo v osrčju jezera, bo morala počakati. Strojna košnja je popolnoma nemogoča, zato so se naši fantje zadeve lotili ročno. A ne brez težave. Travniki od daleč izgledajo čisto normalno. A fantje so vedeli, da videz vara. Ko so se jim počasi približevali, so potrebovali vedno višje škornje. Vseeno so poskusno začeli z ročno košnjo.

Obnova Visoka voda 2 Gorenje Jezero Izak H. Meden
Foto: Izak Hribar Meden (zadaj viden še nepokošen del travnika s šaševljem, spredaj pa pokošen del)

Kljub temu, da ne moremo v osrčje jezera, pa obnova zemljišč poteka na njegovem obrobju. Lesno zarast smo odstranili že kar z nekaj parcel, kjer izboljšujemo razmere za kosca.

Lokalni opis Cerkniškega polja »Jezero je, Jezera nej« ima letos poleti poudarek na prvem delu. Pa vendar še upamo na preobrat, saj vendar tega coprnice ne bodo mogle prav dolgo mirno gledati !?