MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Popis travniške morske čebulice na Planinskem polju v letu 2018

foto: Blaž Blažič

V letu 2018 je strokovnjak za botaniko izvedel popis travniške morske čebulice na Planinskem polju. Določili so dvanajst vzročnih ploskev velikosti 25 m2, znotraj vsake od njih pa še pet kvadrantov za podrobnejše meritve. Na ploskvah so določili višino in število cvetov posameznih rastlin travniške morske čebulice ter opravili meritve za določitev gostote rastlin. Posamezne vzorčne ploskve so izkazovale velike razlike glede gostote rastlin travniške morske čebulice (med 3,7 in 166 primerkov na m2). Nasprotno pa so ploskve izkazovale manjše razlike glede povprečne višine rastlin in števila cvetov.

Z raziskavo smo pridobili pomembne informacije o vitalnosti te vrste na njenih osrednjih območjih ter o značilnosti njenih rastišč. Podatke bodo dopolnile meritve v naslednjih letih, ko bo zunanji izvajalec opravil tudi podrobnejšo tipologijo rastišč te vrste.

V letu 2018 je izbran zunanji strokovnjak opravil tudi odvzem semen travniške morske čebulice. Semena so odvzeli približno 260 rastlinam na različnih lokacijah in pridobili skupno preko 2500 semen. Semena so posušili in ustrezno shranili. Semena so s tem pripravljena na naselitev izbrane ciljne površine. Setev bo opravljena v letu 2019.

dr. Jana Laganis
Zavod RS za varstvo narave