MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Poseg v naravo v času gnezdenja ptic?!

foto: Arhiv NRP

Pomlad je prišla v naše kraje in z njo tudi spomladanska opravila v naravi, kjer se prebujajo rastline in živali. Tudi ptice grmovij Cerkniškega jezera se pripravljajo k gnezdenju, med katerimi je potrebno izpostaviti redkega in ogroženega škrlatca (Carpodacus erythrinus), pisano penico (Sylvia nisoria) in rjavega srakoperja (Lanius collurio).

Kmetje so pričeli z pripravo njiv za setev ter gnojenjem in škropljenjem prezimnih posevkov. Velikokrat pri tem opazijo, da je kmetijski mehanizaciji na poti grmovje in drevje, ki sega čez rob njihovega zemljišča ali pa staro grmovje, ki ga prejšnje leto niso zmulčali. V ta namen zapojejo motorne žage in sekire, marsikje se zaneti tudi ogenj.


32. in 33. člen Zakona o divjadi in lovstvu (UL RS 16/2004) namreč pravi, da je:


- sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih prepovedano v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom;
- v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja;


75.člen
V primeru inšpekcijskega nadzora ter ugotovljenih kršitev so določene globe:


2.100 € – 12.550 € za pravne osebe
420 € – 1.200 € za fizične osebe


- ki sekajo, požigajo ali drugače uničuje žive meje, grmišča in s suho zarastjo porasle površine po pašnikih, travnikih in poljih v času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom (peti odstavek 32. člena);
- ki pri urejanju vodotokov ne ohranjajo posameznih odsekov stare struge ter rastočega drevja in grmovja na njihovih bregovih oziroma ne zagotavlja nepretrgane zarasti vsaj enega od obeh bregov struge (prvi odstavek 33. člena);


Naj za konec dodamo, da je bil v letošnjem popisu pisane penice na Cerkniškem jezeru zabeležen le en pojoč samec. Posegi v naravo v času med marcem in avgustom z vidika ohranjanja ptic gnezdilk na območju Notranjskega parka niso niti dobrodošli, niti sprejemljivi. Dolgoročno imajo lahko takšni nepremišljeni posegi zelo škodljive posledice za te redke vrste ptic in njihove populacije. Zato poskušajmo se vzdržati terenskega dela v tem času, in delo, če je le možno preložimo na pozno jesen ali zimo.