MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Poslušali smo netopirje

foto: Nina Doles

V okviru projekta KRAS.RE.VITA ter dogodka Mednarodna noč netopirjev 2020 je pretekli petek, 18. 9. 2020, na Jakovškem griču potekal dogodek poimenovan »Noč netopirjev«.

Dogodek je zaradi trenutnih epidemioloških razmer tokrat potekal na prostem in z omejenim številom obiskovalcev, skladno z ukrepi in priporočili za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Udeleženci so v poznih popoldanskih urah najprej prisluhnili predavanju projektnega partnerja – Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN). Naravovarstvena svetovalka dr. Jana Laganis je prisotnim najprej predstavila splošne značilnosti netopirjev, ki so širši javnosti še vedno precej neznana bitja. Tokrat smo imeli sicer organizatorji srečo – med obiskovalci sta bila dva mlada navdušenca nad netopirji, kar je predavateljici malce olajšalo delo, nam pa vliva upanje, da bo za netopirje lepo poskrbljeno tudi v prihodnje.

Noc netopirjev 2020 2 Nina Doles Spletka

Nato je koordinatorka projekta iz Notranjskega muzeja Postojna, Nina Doles, poslušalcem predstavila predvsem aktivnosti, ki so bile v okviru projekta izvedene na cerkvi sv. Mihaela, ki je bila letos prizorišče večernega dogodka. Podrobneje je opisala obe vrsti, ki so jim projektne aktivnosti primarno namenjene: navadnega netopirja (Myotis myotis) ter malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros). Na kratko je opisala tudi preostale projektne aktivnosti za izboljšanje stanja netopirjev na Planinskem polju – med drugim ozaveščanje o ranljivosti netopirjev med šolarji (v lanskem šolskem letu izveden likovni natečaj), redne letne monitoringe, vzdrževalna dela, odstranjevanje gvana, sklepanje dolgoročnih dogovorov s skrbniki cerkva itd.

Noc netopirjev 2020 5 Renata Gutnik spletka

Predavanje je zaključila mag. Lara Jogan Polak (prav tako ZRSVN), ki je prisotnim na kratko predstavila vrste netopirjev, ki so poleg obravnavanih še prisotni na območju Planinskega polja ter dejavnike njihovega ogrožanja.

Dogodek smo zaključili z opazovanjem izletavanja malih podkovnjakov s cerkve sv. Mihaela na Jakovici. Za prisluškovanje netopirskim klicem smo si tudi letos pomagali s t. i. bat detektorji – ultrazvočnimi napravami, ki te zvoke zaznavajo in jih naredijo slišne za človeško uho. Med čakanjem na prve netopirje smo zbranim obiskovalcem predvajali posnetka oglašanja obeh netopirjev ter s tem predstavili, kako raznoliko je tudi oglašanje netopirjev. Kot bi netopirje s posnetki predramili iz njihovega prebivališča, so se začeli mali podkovnjaki eden za drugim spuščati s podstrehe cerkve ter tako dodali še zadnji košček v mozaik krasnega dogodka.

Noc netopirjev 2020 6 Lara J. Polak spletka

Bodite brez skrbi, če se vam letos dogodka ni uspelo udeležiti. Glede na veliko zanimanje širše javnosti, vse bolj kaže, da bo »Noč netopirjev« prerasla v tradicionalni dogodek Notranjskega muzeja Postojna, ki bo popestril pozna poletja!

Še zanimivost s področja osvetljevanja: Cerkev sv. Mihaela je osvetljena z dvema ne premočnima svetilkama, ki oddajata toplo rumenkasto svetlobo. Opremljeni sta z zaslonom, v katerem je odprtina v obliki silhuete cerkve, ki preprečuje, da bi svetloba uhajala mimo cerkve v okolico. Neprimerna razsvetljava ima namreč negativen vpliv na netopirje, predvsem pa na žuželke, ki predstavljajo njihov plen.

foto1
Prilagojena razsvetljava cerkve: Svetilka, ki je skrita v zidu, ima spredaj "masko" z odprtino v obliki silhuete cerkve.


Besedilo: Nina Doles, koordinatorka projekta KRAS.RE.VITA (Notranjski muzej Postojna)
Fotografije: N. Doles, R. Gutnik, L. J. Polak