MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Predavanje na temo netopirjev v Podružnični šoli Planina pri Rakeku

foto: Nina Doles in Jana Laganis

V projektu KRAS.RE.VITA veliko truda namenjamo tudi izboljšanju stanja navadnega netopirja (Myotis myotis). Gre za eno izmed kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območja - Notranjski trikotnik. Zaradi velike porodniške kolonije v zvoniku cerkve sv. Marjete v Dolenji Planini ter Planinske jame kot prezimovališča veliko vrst netopirjev dajemo velik pomen ozaveščanju lokalnega prebivalstva. Prav ozaveščeno lokalno prebivalstvo, ki je na tako veliko kolonijo navadnih netopirjev tudi ponosno, je kar največji promotor netopirjev ter tudi njihov zagovornik.

Prav v sklopu ozaveščanja lokalnega prebivalstva je v ponedeljek, 9. septembra 2019, naravovarstvena svetovalka dr. Jana Laganis iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (OE Nova Gorica) na Podružnični šoli v Planini pri Rakeku izvedla predavanje na temo netopirjev. Predavanja so bili deležni prav vsi učenci na šoli.

Z veseljem smo ugotovili, da se osnovnošolci netopirjev prav nič ne bojijo, da o njih že marsikaj vedo in si želijo dodatnih znanj o teh izjemnih živalih.