MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Predstavitev projekta KRAS.RE.VITA na zboru krajanov Planine

foto: arhiv KS Planina

pripravili: Tanja Vasilevska Jagunić, Barbara B. Skaberne 

Na pobudo sveta KS Planina je bil v petek, 2. 3. 2018 sklican zbor krajanov Planina, kjer smo projektni partnerji dobili priložnost predstaviti projekt KRAS.RE.VITA. Aktivnosti projekta se namreč odvijajo na dveh projektnih območjih: na Planinskem Polju in na Cerkniškem jezeru.

Zbora v KD Miroslava Vilharja v Planini se je udeležilo več kot 100 krajanov in glavni gost župan Postojne Igor Marentič. Srečanje je vodil predsednik Sveta KS Planina, g. Pavel Malc.

Poleg ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo novih pridobitev za prebivalce ob Planinskem polju, je bil namen zbora seznanitev krajanov z evropskim projektom KRAS.RE.VITA. Ob podpori župana smo predstavniki projektnih partnerjev (dve predstavnici Občine Postojna, dva predstavnika Zavoda znanje Postojna in predstavnice Notranjskega parka) predstavili aktivnosti projekta na Planinskem polju. Predstavili smo cilje projekta in orisali infrastrukturo, namenjeno predvsem obiskovalcem, ki bo prebivalcem predstavljala razbremenitev pritiska na privatna zemljišča, hkrati pa bo obiskovalce usmerjala stran od naravovarstveno najbolj občutljivih območij. Pogovarjali smo se tudi o vzpostavi interpretacijskega središča v Ravbarjevem stolpu, ureditvi parkirišč, postavitvi razgledišča na Jakovškem griču. Z akcijo odstranjevanja gvana iz zvonika cerkve sv. Marjete v Planini, kjer se poleti zadržuje porodna kolonija navadnega netopirja, bomo poskrbeli tudi za ohranjanje kulturne dediščine, hkrati pa omogočili nadaljnje gostovanje tega ogroženega netopirja v zvoniku.

Krajane je najbolj zanimalo, kako bo načrtovan odkup zemljišč na Trznah in izven Trzen vplival na njihovo dosedanjo uporabo kmetijskih zemljišč. Predstavnica Občine Postojna in predstavnik Zavoda znanje sta poudarila, da bomo z odkupom in pogodbenim varstvom laže ohranjali ogrožene vrste in življenjske prostore, pomembne za Slovenijo in za celotno Evropsko skupnost. Župan je pregnal bojazen, da lastniki niso obvezani prodajati zemljišč, odkupovali jih bomo le od tistih, ki jih to zanima.

O projektnih aktivnostih, ki zadevajo tako Planinsko polje kot Cerkniško jezero bomo v času trajanja projekta (do 30. 9. 2021) poročali tudi v različnih lokalnih medijih: na spletni strani Občine Postojna in njenem glasilu Prepih, v Logaških novicah, Notranjsko primorskih novicah, v Slivniških pogledih, Radiu 94 ter na TV LEP, TV Orion in na Studiu Proteus.