MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Pričetek obnove Ravbarjevega stolpa

foto: Tanja Vasilevska Jagunić

V februarju 2021 je Občina Postojna v okviru projekta KRAS.RE.VITA podpisala pogodbo za rekonstrukcijo Ravbarjevega stolpa v Planini, v vrednosti 576.245,97 €. Za izvajalca je bil z javnim naročilom izbran SGP ZIDGRAD IDRIJA d. d. iz Idrije.

 Ravbarjev stolp 2018 Barbara B. Skaberne

Foto: Barbara Bolta Skaberne

Predvideni so rekonstrukcijski posegi v kletne, pritlične in nadstropne etaže ter ureditev dostopa do stolpa za potrebe vzpostavitve interpretacijsko izobraževalnega središča.

Ravbarjev stolp Zac.obnove2 Tanja V.Jagunic splet

Foto: Tanja Vasilevska Jagunić

Predvideni datum pričetka del je 17. marec 2021, zato vse občane prosimo za potrpežljivost in razumevanje ob morebitnih motnjah oziroma delnih zaporah javnih poti.

Nadzor nad izvedbo del bo vršilo podjetje Arhi - Studio Krapež d.o.o..

Rok za izvedbo del je do 30. novembra 2021.

Ravbarjev stolp Zac.obnove1 Tanja V.Jagunic splet

Foto: Tanja Vasilevska Jagunić


Pripravila:
Tanja Vasilevska Jagunić, koordinatroka projekta KRAS.RE.VITA na Občini Postojna

"Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija."