MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Pričetek popisa zaraščenosti zemljišč na Cerkniškem jezeru

foto: Arhiv NRP

Zaraščanje kmetijskih površin je v Sloveniji opazen in napredujoč proces, ki počasi zmanjšuje obseg kmetijskih zemljišč in spreminja kulturno krajino. Cerkniško polje pri temu ni nobena izjema. 

Zaradi ugodnega vodostaja Cerkniškega jezera je Notranjski regijski park v aprilu 2019 pričel s popisom stanja na 7 ha v projektu odkupljenih zemljišč. Območje popisa je obsegalo predvsem poplavno območje pod Martinjakom (Martinjska blata) in območje Dujic pri vasi Goričice. Na podlagi popisa zaraščenosti bodo v bodoče pripravljeni načrti obnove za vsakega izmed ogroženih habitatov posebej.

Glede na vrsto in gostoto lesne vegetacije ter občutljivost je predvideno odstranjevanje zarasti na več načinov:

• Ročna odstranitev grmovja in posek drevja,

• mulčenje in pozna košnja,

• spremljanje učinkov izvedene obnove habitatnih tipov.

Prvi vtis je, da tehnične delavce do konca trajanja projekta časa še ogromno fizičnega dela, saj je del odkupljenih kmetijskih zemljišč močno zaraščen, nekatera od njih pa so celo neprehodna.