MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Pričetek pripravljalnih del na Belem bregu

foto: Arhiv NRP

V drugi polovici meseca junija so se pričela intenzivna dela zakoličbe stare struge jezerskega Obrha na območju Beli breg. Zakoličila se bo celotna nekdanja struga v dolžini 2580 m. Pripravljalna dela opravljajo podizvajalci podjetja Hidrotehnik d.d. Zemeljska dela renaturacije bodo predvidoma stekla v pričetku avgusta 2019.