MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Prvi odkupi zemljišč na Planinskem polju

foto: Blaž Blažič

Občina Postojna je v okviru projekta KRAS.RE.VITA, spomladi pričela z odkupi zemljišč na osrednjem delu Planinskega polja, ki ga domačini različno poimenujejo »Trzne«, »Luže«, »Struga«.Odkupi so ena izmed prvih aktivnosti, ki vodijo k ohranjenosti življenjskih prostorov rastline, ki v Sloveniji raste le na Planinskem polju - travniške morske čebulice, vlažnih travnikov, kjer prevladuje trava modra stožka, bazičnih nizkih barij ter vrst ptic kosec in pisana penica. 

Odkupi so predvideni na naslednjih območjih znotraj katastrske občine Dolenja Planina (2469):

  • območje travniške morske čebulice (projektno ime »Travniška morska čebulica«) v skupni površini 2,76 ha - glej skico spodaj,
  • območje vlažnih travnikov, kjer prevladuje trava modra stožka, kjer najdemo nizka barij ter ptici kosec in pisana penica (projektno ime »Trzne«) v skupni površini 20 ha - glej skico spodaj.

Cena zemljišč znaša 0,56 €/m2 in je določena v skladu z oceno tržne vrednosti s strani zapriseženega cenilca kmetijskih zemljišč.  Za vsa zemljišča bo sklenjena kupoprodajna pogodba, pri čemer bo vse stroške v zvezi s prenosom zemljišč plačala Občina Postojna. Prodajalec plača sam le morebitne stroške, vezane na prodajalce (npr. kapitalski dobiček).

Vsa zemljišča, ki jih bo Občina Postojna pridobila, bodo trajno namenjena dejavnosti ohranjanja narave, tj. ohranjanju življenjskih okolij in vrst na Planinskem polju.  

Vse zainteresirane lastnike zemljišč pozivamo, v kolikor ste pripravljeni prodati zemljišče, da se oglasite osebno v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, pisarna 29, prek e-pošte: tanja.vjagunic@postojna.si ali prek tel. 05 7280 788.

Občina Postojna je do novembra postala lastnica zemljišč s parcelnimi številkami: 762/1, 796/2, 810/3, 820, 821/2, 827/1, 827/2, 832/1, 836, 860/1 (vse k.o. Dolenja Planina). Vse kmetovalce pozivamo, da naj na teh zemljiščih brez vedenja Občine NE IZVAJAJO kakršnekoli kmetijske prakse.

Občina Postojna odkupuje zemljišča, katerih podrobnejša namenska raba predstavlja druga kmetijska zemljišča z oznako K2. 

2018 11 26 Postojna Prvi odkupi zemljisc na PP Tanja mala