MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Prvi popis pupkov v Pucinovem lazu

foto: Martina Lužnik, Eva Mur

V mlaki, ki je nastala na dnu udorne vrtače, v neposredni bližini Cerkniškega jezera, na lokaciji z ledinskim imenom Pucinov laz, je dom velikega pupka (Triturus carnifex). To je izjemno zanimiva dvoživka, ki pa je pri nas med ogroženimi vrstami. Med parjenjem samec vzpostavi teritorij, na katerem dvori samicam in odganja tekmece. Po parjenju samica vsako jajčece posebej zavije v list vodne rastline.

Ker nas je zanimalo, koliko jih pravzaprav domuje ob našem jezeru, smo se prvič lotili njegovega popisa. Ulovili smo jih s posebnimi vršami, vsakega posebej previdno pregledali in ga vpisali na seznam pupkove družine. Našteli smo jih 51.

Da bi privabili čim več pupkov, bomo uredili njegovo bivališče: jaso bomo očistili dreves in grmovja in s tem zagotovili večjo osvetljenost vodnega telesa, iz vode bomo odstranili odpadle in odložene odmrle dele rastlin, listje, veje, okolico vodne kotanje pa bomo redno kosili. Njegovo bivalno okolje se je v zadnjih letih namreč precej poslabšalo, zaradi opuščanja gospodarjenja z okolico pupkovega habitata. Ogroža ga tudi vnos tujerodnih vrst, zlasti rib ali želv v njegovo vodno domovanje. Zato domačih ljubljenčkov nikakor ne spuščajmo v naravo.

Velikost populacije velikega pupka v Pucinovem lazu bomo, v okviru projekta KRAS.RE.VITA, redno preverjali do maja 2021, ko bomo lahko ocenili uspešnost naših ukrepov.