MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Pticam in drugim živalim prilagojena košnja na Planinskem polju izvedena tudi letos

foto: Nina Doles

Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali s prizadevanji za ohranitev in izboljšanje travniških življenjskih prostorov na Planinskem polju.

V avgustu se je izvedla pozna košnja tako na travnikih, ki jih je Občina Postojna odkupila v okviru projekta KRAS.RE.VITA kot tudi na travnikih, kjer so bile z lastniki sklenjene pogodbe o varstvu in skrbništvu, skupno na 38 hektarjih.

Z rabo prilagojenih kmetijskih praks nameravamo izboljšati dva habitatna tipa, ki sta v zadnjih letih na Planinskem polju v drastičnem izginjanju – travnike s prevladujočo stožko (Molinia spp.) in bazična nizka barja. Istočasno bomo s tem izboljšali tudi stanje življenjskih prostorov za kosca (Crex crex) in pisano penico (Sylvia nisoria) ter še za veliko drugih prebivalcev teh specifičnih življenjskih okolij.

Vse te aktivnosti vodita Občina Postojna je skupaj s partnerjem, Notranjskim muzejem Postojna, v okviru naravovarstvenega projekta KRAS.RE.VITA.


Pripravili: Tanja V. Jagunić in Nina Doles, koordinatorki projekta KRAS.RE.VITA

Foto: N. Doles