MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Renaturacijski ukrepi na Planinskem polju zaključeni

foto: Nina Doles

 

V avgustu 2021 je na Planinskem polju potekala izvedba renaturacijskih ukrepov. Izvedena so točkovna zasutja na petih terciarnih osuševalnih jarkih z namenom ohranitve obstoječih habitatov, ki predstavljajo življenjski prostor ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam na Planinskem polju, in ki jim skozi projekt KRAS.RE.VITA posvečamo veliko pozornosti.

Cilj je zmanjšati površinski odtok vode in ga čim bolj približati prvotnemu naravnemu mikrohidrološkemu stanju. To bo prispevalo k dvigu nivoja talne vode in daljšemu zadrževanju vode.

Renaturacija na PP zasutje kanalov 2 2021 09 27 Nina Doles spletka
Dela so potekala na občinskih zemljiščih s parcelnimi št. 764, 769, 796/2, 815 in 820, vse k.o. Dolenja Planina. Mikrolokacije predstavljajo pomembna mokrotna območja, ki so bila v preteklosti predmet osuševanja z izkopavanjem melioracijskih jarkov.

Za učinkovit poseg je bilo potrebno izdelati natančen načrt izvedbe, saj je zaradi zahtevnosti terena, občutljivega ekosistema ter ozkega časovnega okna, ko je sploh mogoče delati, izvedba renaturacijskih ukrepov lahko izjemno zahtevna. Dela se namreč lahko opravljajo le v sušnem obdobju leta. Običajno je to poleti, a je dejanski začetek del možen šele 1. avgusta, ko ptice zaključijo gnezditveno sezono. Konec avgusta pa se že lahko pojavijo močnejše in dolgotrajnejše padavine, zaradi česar voda zalije večji del Planinskega polja in onemogoči kakršnakoli dela. Letošnje poletje so bile razmere na naši strani in vsi pogoji za gradbeni poseg si bili izpolnjeni, tako da smo uspešno zasuli načrtovane dele jarkov.

Pričakujemo, da bo poseg pripomogel k izboljšanju pogojev za vse vrste, vezane na bolj vlažne življenjski prostore.


Pripravila: Tanja V. Jagunić,
koordinatorka projekta KRAS.RE.VITA na Občini Postojna

Fotografije: Nina Doles

Projekt KRAS.RE.VITA sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija