MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Potrjeni načrti za usmerjevalno infrastrukturo

foto: Arhiv NRP

Arhitekturni načrti za usmerjevalno infrastrukturo, ki bo do konca leta 2019 umeščena na Cerkniško jezero, so potrjeni. V mesecu marcu bo objavljen tudi javni razpis za izbiro izvajalca.

Z namenom preusmerjanja obiskovalcev od občutljivih območij jezera, kjer živijo številne ogrožene in redke živalske in rastlinske vrste, bo Notranjski regijski park na obrobju jezera postavil pontone za privez čolnov, ptičje opazovalnice in sistem usmerjevalno - interpretacijskih točk.

Za ureditev plovbe na jezeru sta načrtovani vstopno-izstopno mesti za čolnarjenje oziroma t.i. pontona za privez čolnov. Prvi bo lociran poleg nasipa pri glavnem mostu nad Strženom, drugi pa v neposredni bližini izvirne jame Suhadolica. Pomola bosta dovolj velika za privez do petnajst plovil, s tehnološkega vidika pa izpolnjujeta zahtevne pogoje nihanja vodostaja Cerkniškega jezera.

Navdušenci nad pticami bodo veseli štirih ornitoloških opazovalnic. Notranjski park bo bogatejši tudi za dve novi učni poti v skupni dolžini 7,5 km. Slednji bosta potekali po obstoječih cestah, kolovozih in gozdnih poteh ob robu jezera, po njej pa bodo vodile zanimive učne točke za interpretacijo narave.

Zasnova celotnega sistema objektov infrastrukture za usmerjanje in interpretacijo narave temelji na sonaravnih oblikah in črpa tako v oblikovnem kot v materialnem smislu iz likovnosti gozdnega ambienta, v katerega so objekti umeščeni.