MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Slikovita Pot izvirov

foto: Jošt Stergaršek

Želite doživeti silovitost vode, ki polni spokojno Cerkniško jezero?


Predlagamo, da se dan po obilnejših padavinah odpravite v jugovzhodni del jezera, na območje med Gorenjim Jezerom in Lazami, kjer se boste lahko sprehodili mimo številnih izvirov. Domačini pravijo, da lahko voda iz njih bruha tudi s tolikšno silovitostjo, da celo ribe dviguje.

2019 11 28 pot izvirov brzic Jost
Izvir Bržič (foto: Jošt Stergaršek)


O tem, kako so tam lovili ribe, kako so včasih domačini živeli z izviri in o njihovih imenih, smo poizvedovali pri starejših domačinih. Posebej se za vse zgodbe zahvaljujemo gospodu Viktorju Ponikvarju z Gorenjega Jezera.


Vse zanimivosti, povezane z izviri ter nekaterimi živalmi in rastlinami, bodo predstavljene na urejeni učni poti, ki smo jo poimenovali Pot izvirov. Morda jo kdo pozna pod imeni Koščeva pot (projektno delovno ime) ali Pot po Jankovih stopinjah, kot jo od leta 2005 imenujejo vaščani Laz pri Gorenjem Jezeru. S poimenovanjem učne poti smo imeli kar nekaj zagate. Želeli smo prevzeti ime, ki ga uporabljajo domačini, a smo se odločili za poimenovanje, iz katerega je takoj razbrati, da je poudarek na izvirih.


Do poletja 2020 bomo pot opremili tudi z interpretacijskimi in usmerjevalnimi količki, ki bodo označevali 14 večjih in manjših izvirov: Kotrjaž, Rupa, Čolniči (Čouniči), Žaga, Okence, Cemun, Podpečmi, Špilja, Morela, Bržič (Brž'č), izvir v Malem cerkvenem Lazu, Kamna vir, Vidrna, Laški studenec.


2019 11 28 Spilja Jost splet
Ob izviru Špilja (foto: Jošt Stergaršek)


Pot teče po obstoječih poljskih poteh in stezah, ki smo jih uredili na zasebnih zemljiščih. Iskrno se zahvaljujemo vsem lastnikom, ki so nas podprli v prizadevanjih, da obiskovalcem predstavimo eno najbolj slikovitih območij na Cerkniškem jezeru.
O tem, od kod pride voda na Cerkniško jezero in kam teče po tem, ko na jezeru ponikne, ter o njenih imenih, bomo pisali v kakšni od naslednjih novic.