MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Srečanje z lastniki zemljišč Cerkniškega jezera

foto: Arhiv NRP

Konec januarja 2019 je v Kulturnem domu v Cerknici potekala predstavitev Notranjskega parka, kjer je bilo vabljenim lastnikom zemljišč na Cerkniškem jezeru predstavljeno bodoče delo.

V prvem delu srečanja so bile prikazane aktivnostmi z različnimi deležniki (kmeti, ribiči, lovci..) v okviru projekta Eco Karst. V nadaljevanju je razvoj turizma na zanimiv način orisal Miha Jernejčič v okviru projekta LIFE Naturaviva. V zaključnem delu predstavitve je bila podrobno prikazana bodoča infrastruktura (info center, pomoli in opazovalnice), ki jo je predstavil koordinator projekta KRAS.RE.VITA, Dejvid Tratnik. V točki Razno je bilo s strani lastnikov zemljišč podanih kar nekaj zanimivih in v kratkem možnih realiziranih pobud. Ena izmed želja lastnikov je tudi dodatna postavitev klopi in sedalnih ploščadi ob novi 5 km učni poti na Cerkniškem jezeru.