MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Največ koscev tudi letos na Cerkniškem Jezeru

foto: Tomaž Jančar

Koscu letos spet najbolj ustrezajo travniki na Cerkniškem jezeru. Našteli smo kar 113 pojočih samcev, kar je največ od začetka sistematičnega spremljanja kosca v Sloveniji (1992). Letos je drugo štetje na jezeru potekalo v okviru projekta KRAS.RE.VITA (v noči iz 9. na 10. junij). Vsako leto se namreč opravita dva popisa, oba v mesecu juniju. 

Do leta 2016 je Ljubljansko barje veljalo za najboljše območje za kosca, a se tam število koscev zmanjšuje. Letos je bilo zabeleženih le 46 koscev, kar je daleč najmanj doslej.

... Rekord na Ljubljanskem barju je povezan - in tu ni nobenega dvoma - z vplivi uničujoče kmetijske politike. Cerkniški rekord pa je po eni strani povezan z odsotnostjo vplivov intenzivnega kmetijstva in po drugi z dobrim naravovarstvenim delom Notranjskega regijske parka. 

Prvi popis teritorialnih samcev kosca v Sloveniji je bil izveden leta 1992. Od 2004 dalje vsako leto preštejemo kosce na osmih mednarodno pomembnih območjih za ptice (IBA). Popise Njegova slovenska populacija upada in se je v obdobju 1999–2010 zmanjšala za več kot polovico. Razlog za upad je predvsem izginjanje ekstenzivnih vlažnih travnikov zaradi intenzifikacije njihove rabe ali premene v njive (vir: DOPPS).

Več o spremljanju kosca si lahko preberete na spletni strani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).