MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Vračanje nekdanje podobe Stržena na Cerkniškem jezeru

foto: Dejvid Tratnik

S 1. avgustom 2019 smo na Cerkniškem jezeru končno začeli eno najpomembnejših naravovarstvenih akcij evropskega projekta KRAS.RE.VITA.

Že 15. julija, so delavci podizvajalcev podjetji Godina in NG nizke gradnje, pod vodstvom Hidrotehnika, ki je bil za obnovo stare struge potoka Stržen na območju Belega brega izbrani na javnem razpisu, začeli urejati in utrjevati dostopno pot pod vasjo Gorenje Jezero. Ta pot vodi do območja Belega brega, kjer je začela Strženova struga v dolžini 2,5 km dobivati svojo izvirno podobo.

In kakšen je poglavitni namen obnove? Z obnovo bomo strugi vrnili njen naravni potek in s tem dosegli, da se bo voda v sušnem obdobju dlje zadrževala v strugi. Posledično se bo okrepila samočistilna sposobnost vodotoka, izboljšale pa se bodo tudi življenjske razmere za vodne ptice, ribe in dvoživke Cerkniškega jezera.