MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Vse bliže obnovi Ravbarjevega stolpa

foto: Barbara B. Skaberne

V prejšnjih letih je Ravbarjev stolp že bil deležen delne obnove. Občina Postojna je leta 2016 obnovila njegovo streho, v projektu KrasReVita pa bomo stolp prenovili in v njem urediti interpretacijsko izobraževalno središče.

Izkazalo se je, da sredstva, predvidena v projektu, ne bodo zadostovala za obnovo. Za nami sta namreč dva neuspela javna razpisa, s katerima si je Občina Postojna (na od petih partnerjev v projektu) zaman prizadevala najti izvajalca. Na prvi razpis se ni prijavi nihče, v drugem pa smo pridobili dve ponudbi, ki sta 2,5-krat presegali razpoložljiva sredstva.

Na polovici projekta smo tako že mislili, da bomo morali to nalogo opustiti, a je Občina Postojna našla rešitev v finančnem inštrumenta regionalne politike Dogovor za razvoj regije (kratko DRR) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vendar tudi ta sredstva ne bodo povsem dovolj. Lastna sredstva bo v investicijo vložila tudi Občina sama. Slavnostno odprtje interpretacijskega centra načrtujemo za konec leta 2021.

Povečanje sredstev projekta je moralo odobriti tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pri črpanju kohezijskih sredstev posredniški organ naravovarstvenih projektov. Za hiter pregled vloge za dodatno sofinanciranje in odobritev se zahvaljujemo skrbnici našega projekta KrasReVita.