MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Vzpostavitev mokrotnih travnikov kot nekoč

foto: Arhiv NRP

Naši tehnični delavci so na območju Retja in Vodonosa na Cerkniškem jezeru že v letu 2018 pričeli intenzivno čistiti lesno zarast v skladu z trenutno veljavno zakonodajo. Po delni odstranitvi lesne zarasti se zadnji dve leti tu izvaja pozna poletna košnja, in sicer po 1. avgustu. Na območju velikem 14,29 ha v lasti Agrarne vaške skupnosti Dolenje Jezero imamo z »Jezerci« namreč sklenjen pisni dogovor o sodelovanju.
Eden od pomembnih ciljev projekta je tudi ta, da bomo ob koncu le tega, območje v upravljanje zopet predali vaški skupnosti. Tu bodo kmetje lahko uveljavljali tudi subvencije za košnjo in tako dodatno prispevali k ohranjanju življenjskih prostorov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Država preko naravovarstvenih projektov ter drugih programov omogoča izboljšanje stanja evropskega omrežja posebnih varstvenih območij. Poleg tega pa preko kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov spodbuja naravi prijazno gospodarjenje, kar je predvsem pomembno tam, kjer bi domačini zaradi nerentabilnosti sicer opustili kmetovanje. Kohezijski projekt KRAS.RE.VITA sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.