MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Vzpostavljen razgled na Planinsko polje s počivališč med Grčarevcem in Planino

foto: Renata Gutnik

Na štirih obstoječih počivališčih bo do konca projektnega obdobja izvedeno asfaltiranje, z manjšimi adaptacijami bo urejena infrastruktura za obiskovalce (koši za smeti, klopce in mize), bistveno sestavino ureditve pa bodo predstavljale informativne table za obiskovalce, na katerih bo izpostavljen naravovarstveni pomen Planinskega polja kot zavarovanega območja, območja Natura 2000, območja naravnih vrednot državnega pomena in ekološko pomembnega območja.

Z ureditvijo počivališč bomo obiskovalce opozorili na pomen in občutljivost tega območja in jih odtegnili od namere, da bi še naprej z motornimi vozili stihijsko rinili na polje. Z možnostjo panoramskega razgleda, ki smo ga dosegli z vedutno sečnjo, pa se na tem delu že vzpostavlja del panoramske ceste. Območja počivališč so svetlejša, preglednejša, cesta se hitreje suši.

Za izvedbo vedutne sečnje sta bila zaprošena lastnika zemljišč pod počivališči, Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) in Republiška uprava za ceste. Zavod RS za varstvo narave je za sečnjo izdal pozitivno mnenje, SiDG pa je sečnjo izvedla konec novembra.

S sečnjo se ni odprl samo panoramski razgled na Planinsko polje ampak je bila odkrita podrast, v kateri so vidni že pred časom odvrženi različni odpadki. Slednji poleg habitatnih vrst ogrožajo tudi vir vode (izvir sv. Jedrt), ki je locirana prav pod enim izmed počivališč. Zato bo potrebno v prihodnjih mesecih odstraniti nelegalno odvržene komunalne in gradbene odpadke ter poleg inšpektorskega nadzora uvesti tudi dolgotrajnejši 24 urni nadzor nad območjem.

Renata Gutnik, višji svetovalec II, Občina Logatec