MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Z evropsko pomočjo vse bliže obnovi Ravbarjevega stolpa

foto: Nina Doles

V prejšnjih letih je bil Ravbarjev stolp že deležen delne obnove s pomočjo evropskih sredstev. Občina Postojna je leta 2016 v prvi fazi obnovila njegovo streho iz čezmejnega programa IPA Adriatic v okviru projekta HERA. Nadaljnja obnova stolpa pa se bo, zaradi potrebe po zagotovitvi večjih finančnih sredstev, morala izvajati v več fazah.

V okviru projekta KRAS.RE.VITA so predvideni rekonstrukcijski posegi kletne, pritlične in nadstropne etaže ter dostopa do stolpa. Predvidena je tudi ureditev parkirišč, kar bo pomembno vplivalo na celostno podobo območja za potrebe ureditve in vzpostavitve interpretacijsko izobraževalnega središča.

V času izvedbe projekta pa se je izkazalo, da predvidena sredstva ne bodo zadostovala. Na polovici projekta smo tako že mislili, da bomo morali to aktivnost opustiti, a je Občina Postojna z močno angažiranostjo župana Marentiča našla rešitev v finančnem inštrumentu regionalne politike, t.i. Dogovor za razvoj regije (DRR) Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vendar tudi ta sredstva ne bodo povsem dovolj. Lastna sredstva bo v investicijo morala vložiti tudi Občina sama. Povečanje sredstev projekta je skozi večmesečno pripravo obsežne dokumentacije moralo odobriti tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je pri črpanju kohezijskih sredstev posredniški organ naravovarstvenih kohezijskih projektov.

Ravbarjev stolp3 Nina Doles mala
Foto: Nina Doles

Trenutna situacija na območju Ravbarjevega stolpa je odraz dolgoletnih naporov pri urejanju tega območja ter morda res kaže na zanemarjenost, vendar, da bo le trenutna, ob tej priložnosti vabimo vse zainteresirane izvajalce, da se odzovejo javnemu naročilu Občine Postojna, katerega dokumentacija je dosegljiva na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367440, in tako s skupnimi močmi prispevamo, da bo stolp ohranil svojo markantno podobo in »duha«, ki ga je izžareval skozi stoletja.

Projekta KRAS.RE.VITA sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.


Pripravila: Tanja Vasilevska Jagunić