MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Z obnovo zemljišč do mirne cone na Planinskem polju

Jeseni se je zunanji izvajalec lotil obnove habitatov na dveh zemljiščih v lasti Občine Postojna, kjer se prepletata habitatna tipa travnikov s prevladujočo modro stožko ter bazična nizka barja, ki sta ciljna habitatna tipa projekta KRAS.RE.VITA.

Zaradi težke dostopnosti in zahtevnih pogojev za obdelavo, je prišlo do opustitve kmetijske rabe, posledično pa sta se zemljišči deloma zarasli z lesno vegetacijo. Z izvedbo del bomo obnovili specifične lastnosti in strukturo ciljnih habitatnih tipov, kjer se bo v prihodnosti izvajala pozna poletna košnja.

Projektne aktivnosti smo predhodno uskladili z Lovsko družino Planina, ki ima v upravljanju vmesno zemljišče. Vsa tri zemljišča skupaj, bodo oblikovala t. i. mirno cono, ki bo številnim živalim, vse od kosca in pisane penice pa do jelenjadi in volka, predstavljala življenjski prostor in zatočišče tudi v prihodnje. 

 

Besedilo in fotografiji:

Nina Doles, koordinatorka projekta KRAS.RE.VITA