MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Zimsko mulčenje v Retju

foto: Dejvid Tratnik

V decembru 2018 je Notranjski park na Cerkniškem jezeru nadaljeval z traktorskim mulčenjem zelo zaraščenih površin na HT poplavni travniki z modro stožko in bazična nizka barja. Trenutno je očiščenih 3 ha zaraščenih površin od 10, ki jih narekujejo kazalniki projektne naloge. Vsa lesna zarast bo predvidoma odstranjena do konca leta 2019, v naslednjih letih pa bo pozna poletna košnja edini način za vzdrževanje oziroma trajno ohranjanje teh redkih življenjskih prostorov.