MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Javni poziv – Skrbniško varstvo kmetijskih zemljišč Občine Postojna na Planinskem polju

foto: Nina Doles

Kmetovanje ni potrebno le za pridelavo hrane za človeka, temveč tudi za ohranjanje velike pestrosti travniških in barjanskih rastlinskih in živalskih vrst. Tako kmetovanje mora biti seveda nekoliko prilagojeno, za kar lahko tisti, ki gospodari na tak način, pridobi kmetijske spodbude.

V okviru projekta KRAS.RE.VITA je Občina Postojna zato pripravila Javni poziv za Skrbniško varstvo kmetijskih zemljišč Občine Postojna na Planinskem polju.

Podpisnik pogodbe o skrbništvu se obveže, da bo do leta 2027 izvajal za potrebe skrbniškega varstva določene aktivnosti na vseh odkupljenih zemljiščih, druge pa prilagodil ali opustil.

Rok za oddajo vloge je 23. april 2021.
Več informacij na Občini Postojna.

Ali v dokumentih: